Afrodita

Afrodita

D7: 13MAJ2019

Larnaca: horské dedinky

Larnaca: horské dedinky

D6: 12MAJ2019

Larnaca

Larnaca

D5: 11MAJ2019

Ayia Napa

Ayia Napa

D4: 10MAJ2019

Nicosia

Nicosia

D3: 09MAJ2019

Larnaca

Larnaca

D2: 08MAJ2019

Larnaca

Larnaca

D1: 07MAJ2019

Mandalay

Mandalay

D100: 15.02.2019 Mandalay D102: 17.02.2019 Mandalay

Yangon

Yangon

D098: 13.02.2019 Kuala Lumpur → Yangon

Phú Quốc

Phú Quốc

D093: 08.02.2019 Rạch Giá → Phú Quốc D094: 09.02.2019 Phú Quốc D095: 10.02.2019 Phú Quốc Južný okruh D096: 11.02.2019 Phú Quốc vernisáž Goca Gallery D097: 12.02.2019 Phú Quốc…

Cái Răng

Cái Răng

D091: 06.02.2019 Côn Đảo → Cái Răng

Côn Đảo

Côn Đảo

D088: 03.02.2019 Bến Tre → Trần Đề D089: 04.02.2019 Trần Đề → Côn Đảo D090: 05.02.2019 Côn Đảo