D093: 08.02.2019 Rạch Giá → Phú Quốc
D094: 09.02.2019 Phú Quốc

D095: 10.02.2019 Phú Quốc
Južný okruh

D096: 11.02.2019 Phú Quốc
vernisáž Goca Gallery
D097: 12.02.2019 Phú Quốc → Kuala Lumpur